Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Tarieven 2019

Reguliere Zitting Fysiotherapie

€39,50

Zitting Manuele Therapie

€54,35

Zitting Psychosomatische Fysiotherapie

€54,35

Zitting Bekkenfysiotherapie

€54,35

Fysiotherapeutisch Consult

€96,90

Toeslag aan Huis

€18,15

Intake en Onderzoek

€57,40

Echografie*

€96,90

Groepstherapie 2 - 4 personen

€34,45

Niet Nagekomen Afspraak

€39,50

Screening

€19,75

Rapportage

€78,50

In het geval dat u bij ons onder behandeling komt en er voor een juiste diagnostisering van uw schouder- of bekkenklacht naast een lichamelijk onderzoek ook een echografisch onderzoek noodzakelijk is, is dit echografisch onderzoek gratis.

 

Indien u echter eenmalig bij ons komt voor een juiste diagnose kost u dat €96,90. Er vindt dan een lichamelijk onderzoek en het echografisch onderzoek plaats. Een kort verslag is hierbij inclusief. Dit gecombineerde onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie (en nog recht hebt op vergoeding) kunnen we een deel van het onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen voor het echografisch onderzoek (€40,00)

Indien u door huisarts / bedrijfsarts / specialist verwezen bent voor stellen van een diagnose d.m.v. echografie (consult echografie) kunnen we in bovenstaande geval het gehele onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dan zelf niets te betalen. 

*Echografie