Buikpijn bij vrouwen

 

De oorzaken van buikpijn zijn zeer divers. Deze kunnen van lichamelijke oorsprong zijn maar ook een psychische oorzaak hebben. In de meeste gevallen zijn de klachten onschuldig maar ze kunnen ook van meer ernstige aard zijn. Het is dan ook te allen tijde raadzaam om uw arts te bezoeken voor eventuele nader onderzoek. Maar ook dan wordt er helaas niet altijd een oorzaak gevonden.

Het is dan te kort door de bocht om te zeggen dat de oorzaak psychisch zou moeten zijn of dat u een spastische darm zou hebben. Door middel van bioresonantie wordt naar de oorzaak gezocht. Of er een lichamelijke of meer emotionele reden achter de klachten zit. Maar ook of voeding een oorzaak is of dat er sprake is van dysbiose (een verstoorde samenstelling van de darmbacteriën. Wij bekijken alle kanten.

Lichamelijke oorzaken van buikpijn kunnen zijn:

  • Darmaandoeningen

  • Galblaas

  • Voortplantingsorganen

  • Alvleesklier

  • Maagaandoeningen

Op emotioneel/psychisch niveau kun je denken aan:

  • Stress

  • Angst

  • Borderline

  • Hypochondrie

De lokatie van de pijn kan al een indicatie zijn waar de problematiek vandaan kan komen. Ook de mate van pijn. Bij heftige pijnen kan er sprake zijn van ontstekingen (denk maar aan een blinde darmontsteking) of gal-/nierstenen.
Maar de problematiek zit vaker bij minder heftige buikpijnen. Soms is er niet eens sprake van pijn maar gaat het meer om zeurderige of spanningsgevoelens.

 

Terugkerende buikklachten kunnen ook door afwijkingen in de buikwand zelf worden veroorzaakt (‘pariëtale pijn’), bijvoorbeeld als gevolg van een buikwandbreuk, zoals een navelbreuk. Deze afwijkingen kunnen bij lichamelijk onderzoek bijna altijd simpel worden vastgesteld. Zelden is er aanvullend beeldvormend onderzoek nodig om tot een sluitende diagnose te komen.

 

Ook bestaat er een groep patiënten met (recidiverende) buikklachten bij wie men ondanks herhaaldelijk  onderzoek en zelfs ondanks diagnostische ingrepen niet tot een diagnose komt. Een aantal van deze patiënten heeft mogelijk het zogenaamde ‘abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome’ (ACNES). Lees verder

Functionele buikklachten

Onder functionele buikklachten verstaan we onder meer het prikkelbare darmsyndroom, functionele dyspepsie, opgeblazen gevoel, winderigheid, misselijkheid, buikpijn en diarree zonder een duidelijke reden.

Functionele dyspepsie en het prikkelbare darmsyndoom zijn beide aandoeningen die gekenmerkt worden door langdurige of periodiek terugkerende buikklachten zonder dat daar een organische of biochemische oorzaak voor te vinden is.

Bij functionele dyspepsie zitten de klachten meer in de bovenbuik, bij het prikkelbare darmsyndroom meer in de onderbuik. Het prikkelbare darmsyndroom gaat gepaard met veranderingen in het ontlastingspatroon.

De diagnose functionele buikklachten wordt vaak pas gesteld als andere oorzaken kunnen worden uitgesloten. Wanneer u ongerust bent, kan dit de klachten in stand houden. Het is dus belangrijk dat u op verwijzing van de huisarts of een specialist komt.

Bij onze aanpak is er sprake van een gecombineerde behandeling van de diëtist en de bekkenfysiotherapeut waarbij u uitleg en informatie krijgt over de mogelijke oorzaak van uw klachten. Wij vragen van u om actief een rol te spelen
bij de behandeling van uw klachten zodat de vicieuze cirkel waarin u terecht bent gekomen, kan worden doorbroken. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diëtist en de bekkenfysiotherapeut en zo nodig wordt contact opgenomen met uw arts

Begeleiding van de diëtist bij functionele buikklachten

Het eetpatroon en de darmen

Uw eetpatroon heeft veel invloed op de darmwerking. Een tekort aan vezels (mede) de oorzaak zijn van de darmproblemen, maar ook onvoldoende regelmaat in het eetpatroon of een te lage vochtinname kunnen de darmwerking negatief beïn- vloeden. Met andere woorden: goede voeding kan een oplossing zijn! De diëtist is de aangewezen persoon om te helpen uw eetpatroon te verbeteren.

Wat doet de diëtist?

De diëtist analyseert uw eetpatroon op de belangrijkste pijlers voor een gezonde darmwerking. Dit zijn onder andere re- gelmaat, de vocht-en vezelintake en de vetinname. Ook wordt er gekeken naar eventuele overgevoeligheden voor voed- ingsbestanddelen. In overleg met u wordt er een plan op maat gemaakt dat u in elk geval twee weken moet opvolgen. Vaak is dan al duidelijk of er verbetering op- treedt. Is dit niet het geval, dan wordt er verder gezocht naar andere oplossingen. Misschien dat de diëtist u vraagt om een eetdagboekje bij te houden.

De diëtist levert maatwerk. Zij houdt reken- ing met uw gewoontes, voorkeuren en leef- stijl. De adviezen zijn dus altijd persoonlijk gebonden en praktisch uitvoerbaar.

Begeleiding van de bekkenfysio- therapeut bij functionele buikklachten

Anatomie en werking van het spijsverteringsstelsel en de bekken- bodemspieren
De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij de ontlasting. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan bijvoorbeeld leiden tot obstipatie, onvolledige leging van de darmen of pijnklachten in de onderbuik. U leert bij de bekkenfysiotherapeut uw

bekkenbodem weer goed te gebruiken door deze bewust en gecontroleerd te spannen en te ontspannen.
De bekkenfysiotherapeut kan hierbij gebruik maken van myofeedback, electrostimulatie of de rectale oefenballon. (Zie de informatiefolder over bekkenfysiotherapie voor meer informatie over deze behandelingen.)

Adviezen voor toiletgedrag

Samen met u wordt uw ontlastingspatroon en toiletgedrag doorgenomen. Een normale ontlastingsfrequentie varieert
van 2 maal per dag tot 3 maal per week. We spreken van obstipatie als de frequen- tie lager is dan 2 a 3 maal per week, met daarbij verschijnselen als harde ontlasting, veel persen en het gevoel niet alles kwijt te zijn. U krijgt tips en adviezen voor goed toiletgedrag.

Buikmassage

Wanneer de buik pijnlijk of opgeblazen is, kan een buikmassage verlichting geven.Tevens kunnen speci eke pijnpunten inde buikspieren verantwoordelijk zijn voor buikpijn of uitstralende pijn in de bekkenregio.

De buikmassage wordt u ook aangeleerd zodat u het zelf kunt toepassen.

Ademhalings-en ontspannings- oefeningen
Spanningsklachten spelen vaak een rol
bij functionele buikklachten. Daarom is het belangrijk om goed te leren ontspan- nen. Hiervoor wordt gewerkt met diverse ontspanningstechnieken waarmee u thuis kunt oefenen. Een goed ademhalingspa- troon zorgt voor een natuurlijke ‘massage’ van de darmen.

Bewegingsadviezen en leefstijl

Een beroep waarbij u veel zit of weinig lichaamsbeweging hebt, kan leiden tot bui- kklachten. Regelmatige lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de ontlasting en daarmee mogelijk op de buikklachten. Daarom zal de bekkenfysiotherapeut u adviseren over gezond beweeggedrag.