Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Duizeligheid / BPPD

 

Duizeligheid

Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten bij cliënten die bij de fysiotherapeut binnenkomen. Duizeligheid is meestal niet ernstig of levensbedreigend. Mensen die aan duizeligheid lijden vinden het wel erg vervelend. U kunt er zo onzeker van worden dat het uw dagelijkse leven beïnvloedt. Het brengt u immer letterlijk en figuurlijk uit balans.

In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan dat de positie van het lichaam of het hoofd niet klopt in relatie tot de omgeving.

 

Het stellen van een diagnose en een passend behandelplan blijkt vaak moeilijk. Dit is niet verrassend gezien de tijd die nodig is om de ware aard van deze symptomen te achterhalen en de differentiële diagnose uit te voeren, gezien de veelheid aan mogelijke bronnen die verband houden met duizeligheid. Vaak wordt de diagnose gesteld door de huisarts, neuroloog of KNO arts.

Voor het behoud van ons evenwicht is het belangrijk dat verschillende systemen dezelfde informatie doorgeven Het gaat hierbij om de visus (ogen), het vestibulaire orgaan (evenwichtsorgaan) en de propriocepsis (het gevoel van hoe we in de ruimte staan en bewegen).

 

Wanneer een van deze systemen een afwijkend signaal doorgeeft, bijvoorbeeld doordat ons evenwichtsorgaan beschadigd is of onze ogen een afwijkend beeld laten zien, dan worden we duizelig.

Aan duizeligheidsklachten kunnen veel oorzaken ten grondslag liggen

-    Slijtage of schade aan het evenwichtsorgaan of oor (vestibulair systeem/evenwichtsorgaan)

-    Gespannen nek- en kauwspieren, maar verminderde beweeglijkheid van de nekwervels veroorzaken wel eens duizeligheid (cervicogene

     duizeligheid).

-    Hyperventilatie, ook wel dysfunctioneel ademhalen, blijkt ook regelmatig de reden van de duizeligheid. Met name de chronische

     hyperventilatie kan tot atypische duizeligheidsklachten leiden.

-    Depressiviteit of angst (emoties en stress)

-    Sommige vormen van migraine geven als bijverschijnsel duizeligheid

-    Een infectie van het evenwichtsorgaan en/of de evenwichtszenuw, of te wel neuritis vestibularis, de oorzaak van de duizeligheid te zijn.

-    Bij een aantal patiënten kan de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door

     bloeddrukproblemen, een doorbloedingsstoornis van de hersenen of door bijwerking van medicijnen.

-    Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Duizeligheid komt vooral veel voor bij mensen ouder dan 65 jaar.

 

De anamnese, het eerste vraaggesprek, is daarom ook een belangrijk onderdeel. Hier vanuit krijgt uw therapeut en goede indruk wat de oorzaak van de duizeligheid is (geweest) en welk aanvullend onderzoek er eventueel nog verricht moet worden. De anamnese en het onderzoek kunnen aangevuld worden met vragenlijsten.

Tijdens het uitgebreide onderzoek zal uw therapeut proberen er achter komen waar uw duizeligheid vandaan komt. Het onderzoek richt zich onder andere op het vestibulaire orgaan (oftewel het evenwichtsorgaan), de visus (beweging van het lichaam of hoofd en visuele respons, ogen), de functie en mogelijk invloed van de cervicale wervelkolom (propriocepsis) en de statische en dynamische houdingsstabiliteit.

Als manueel therapeut en gespecialiseerd fysiotherapeut in orofaciale klachten heeft uw therapeut training en ervaring in het onderzoeken en effectief behandelen van duizeligheid en kan u daarbij goed helpen om (een deel van) uw klachten en duizeligheid te verminderen. De behandeling kan bestaan uit uitleg waar uw duizeligheid vandaan komt, advies en leefregels, repositie manoeuvres (bv Epley) en oefeningen om uw evenwicht te verbeteren of uw hersenen te

laten wennen aan de situatie. Dit noemende we vestibulaire habituatie training. Bij deze training wordt het zenuwstelsel en de hersenen opnieuw worden getraind. Deze training kan zeer effectief zijn bij het oplossen van deze symptomen en het mogelijk maken dat werk, sport en levensactiviteiten die door de aandoening beperkt zijn, weer kunnen worden hervat.

 

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal vormen van duizeligheid:

-    BPPD (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid)

     BPPD is een vorm van duizeligheid die ontstaat bij een plotselinge verandering van de

     stand van het hoofd. Deze vorm van duizeligheid wordt ook wel draaiduizeligheid of positieduizeligheid genoemd en wordt waarschijnlijk

     veroorzaakt doordat er een soort gruis of kristallen ontstaan in de kanalen van het evenwichtsorgaan. Zij geven hiermee onjuiste,

     verwarrende informatie door aan het brein waardoor u duizelig wordt. Deze vorm van duizeligheid komt vaak voor. Het kenmerkt zich

     doordat het opkomt bij bewegingen van het hoofd, zoals bij bukken, naar boven kijken, gaan liggen of overeind komen uit bed,

     omdraaien in bed of juist bij opstaan. Het duurt soms even voor u duizelig wordt.

     De aanval duurt meestal niet lang, seconde tot minuten, maar kan best hevig zijn. Soms gaat het samen met misselijkheid of zweten.

     BPPD is de meest voorkomende oorzaak van (vestibulaire) duizeligheid. Het kan optreden na een periode met bedrust, schedeltrauma,

     griepperiode, neuritis vestibularis of operatie. In de helft van de gevallen is er echter in de voorgeschiedenis geen aanleiding voor de

     klachten te vinden.

-    Neuritis vestibularis

     Bij neuritis is er sprake van een ontsteking aan de zenuw van het evenwichtsorgaan. Als gevolg hiervan is er

     gedeeltelijke of volledige uitval van een evenwichtsorgaan. U voelt zich dan behoorlijk duizelig met soms bijkomende misselijkheid.

     Dit kan een paar dagen duren. Daarna kunt u er toch nog wat last van hebben. De reden dat er restklachten aanwezig zijn geeft dit over

     het algemeen aan dat zijn neurologische systeem moeite heeft met het compenseren van de veranderingen in zijn evenwichtssysteem

     veroorzaakt door de infectie.

     Behandeling van deze restklachten middels vestibulaire habituatie training,

-    Cervicogene duizeligheid

     Deze duizeligheid komt door een vorm van bewegingen van uw nek. U voelt zich licht in uw hoofd en onstabiel.

     Pijn in de nek, misselijk of wazig zien komen daarbij regelmatig voor. De duizeligheid kan minuten tot uren duren. Behandeling van deze

     duizeligheid zal zich richten op verbeteren van de nekfunctie en verminderen van spierspanning in dit gebied.

-    Ziekte van Ménière 

     De ziekte van Ménière kenmerkt zich door duizeligheid, verminderd gehoor en soms oorsuizen of een vol gevoel in

     het oor. De aanvallen van duizeligheid kunnen minuten, uren of dagen duren en meestal bent u daarbij misselijk. De diagnose en

     behandeling vindt plaats door een (KNO-)arts. In de periode tussen de aanvallen door kan een orofaciaal fysiotherapeut de uw

     evenwicht en balans verbeteren zodat u zich tussentijds wel beter en stabieler voelt.

Hanzepoort-logo-hex.png

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png