Bekkenteam

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut en Psychosomatisch fysiotherapeut.

Is naast haar werkzaamheden bij Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan ook werkzaam als bekkenfysiotherapeut in Lochem (Bekkenfysiotherapie Lochem) en in het Deventer Ziekenhuis.

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Is naast haar werkzaamheden bij Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan ook werkzaam als bekkenfysiotherapeut in Lochem (Bekkenfysiotherapie Lochem).

Please reload